Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Välkommen till FRO Gotland

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. Vi ingår, tillsammans med 17 andra frivilligorganisationer, i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands främsta uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och sambandsbefäl till Hemvärnet. Utbildningen sker vid centrala kurser och kurser i egen regi. Utbildningen omfattar även radio- och datatekniker.

FRO Gotlands andra uppgift är att upprätta och vidmakthålla så kallat reservsamband för att säkerställa kommunikation med myndigheter och andra samhällsorgan både på Gotland och på fastlandet. Vid större strömavbrott, vid andra avbrott i kommunikationerna samt vid extraordinära händelser av annan art är det bara radiokommunikation som är användbart.

FRO Gotland har god tillgång till egen, högkvalitativ radiomateriel och elkraft. Vår personal är mycket väl utbildad och kan med kort varsel få igång reservsambandet.

En stor del av våra medlemmar är radioamatörer med hög teknisk kompetens och sambandsvana. De kan, om så krävs, komplettera FRO:s utrustning. Vid exempelvis skogsbränder kan radioamatörerna förstärka räddningstjänstens kommunikation med hjälp av mobil utrustning.

De har alltid möjlighet att hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till.

FRO Gotland har en stor grupp medlemmar som är specialiserade på säkerhetssamband vid motortävlingar och andra idrottsevenemang.

Välkommen som medlem i FRO Gotland! Du behövs för att vi ska kunna utföra våra uppgifter.

Verksamhetsinriktning 2017–2018 för FRO Gotland

Verksamhetsinriktning 2017–2018
FRO Gotland

Medlemsantal
Regelbundna ”Onsdagsträffar” i FRO-lokalen. Intressanta, planerade studiebesök. Kurser amatörradio, VHF, telegrafi. Radioaktiviteter planera för hela året utse ansvarig för varje tillfälle. Marknadsföring i lokalpress och på Facebook,
Planera för bättre kontakter med gymnasiets tekniklinjer. Marknadsföra oss genom vår egen hemsida. Fortsätta med säkerhetssamband vid bilrallytävlingar och där göra mer reklam för FRO.

Åldersstruktur
Börja med ungdomsverksamhet och verka för att ha centrala kurser som mål. Planera för funktionärsutbildning genom regionala och centrala kurser.

Uppdrag FM
Medverka i Military Weekend, medverka i GU-F. Hålla repetitionsutbildning för HV-sambandspersonal. Planera försvarsinformation med andra frivilligorganisationer. Medverka i HV:s rekryteringsprocess. Inventera kursbehovet för HV-signalisterna.

Uppdrag MSB
Samverkan med Civilförsvaret är inledd. CF har kontaktat Region och Länsstyrelsen om behov av sambandsgrupper. Inlett utbildning av sambandspersonal (centr.kurs). Tränar reservsamband med förbund i övriga Sverige.

Värdegrund
I all vår verksamhet gäller FRO-värdegrund. FRO Gotland har en person utsedd att vara drivande och informera i dessa frågor.

Teknikutveckling
Höja teknikkunnandet med enkla försök och byggande. Använda DMR och IP-telefoni. Öka deltagandet i SL-testerna med ansvariga för varje tillfälle. Regelmässigt användande av SL1ZXK signalen. Se till att alltid medverka i Sambands- och IT-konferensen.

Denna verksamhetsinriktning är antagen vid förbundets årsmöte 2017-03-09 i Visby

FRO Gotland har fått ny ordförande

Vid förbundets årsmöte torsdagen den 9 mars deltog ett tjugofemtal medlemmar. Mötet hölls i Marinstugan, tillhörig Flottans Män i Visby. Mötet leddes av Anders Stenberg Västerhejde och protokollet skrevs av ordinarie sekreteraren Lars-Eric Thor.

Föredragningslistan bjöd inte på några överraskningar mer än att styrelsen utarbetat ett förslag till verksamhetsinriktning för 2017-2018. Dokumentet innehöll inga speciella formuleringar utöver standardiserade sådana!

Förbundets ekonomi är i balans. Det gångna året visade ett överskott på hela 801 SEK! Förbundet kommer framledes att få slita lite mer än vanligt för att få inkomster då bidrag från centralstyrelsen kommer at minska. ärför beslutades enhälligt att medlemsavgifterna fr o m 2018 höjs och blir för enskild medlem 100 SEK och för familjemedlemsskap 150 SEK. Trots "höjningen" kommer FRO Gotland ändå att ha den troligen lägsta medlemsavgiften i landet.

Valberedningens förslag inför valen bjöd inte heller på några överraskningar. Den nya styrelsen och övriga valda ser ut som följer.
Ordförande Philip Eriksson Visby                                                                            

Vice ordförande Bertil Olsson Visby
Kassör Björn Broman Mästerby
Sekreterare Lars-Eric Thor Visb
Ledamot Andreas Andersson Visby
Ersättare Rikard Wärff Gothem och
Kenth Lindholm Visby

Revisorer är Arivd Stenqvist Vänge och Thomas Thomasson Lye
med Lars Svensson Visby som ersättare.

Valberedningen består av LarsCHrister Östlund Visby (sammankallande),
Joakim Emström Visby och Annika Ekström Bunge.

Tidigare år har mötesdeltagarna utspisats med sallader med tbh. I år bröts den traditionen: Olle Håkansson, Marinstugans obestridlige kvartermästare, hade brett smörgåsar med olika pålägg. 

Sedan kom kvällens stora överraskning. Tre tårtor, signerade Cecilia Eriksson (och sambon Moran Johansson?) bars fram. De genererade stort jubel när deltagarna såg vad det var. En schwartzwaldtårta av konditorklass, en marsipantårta med FRO-logotypen. Den tredje tårtan var en Ra 763, grön och grann med tjockt marsipanhölje och med alla knappar i fronten!

DSC03030Vår nye ordförande Philip Eriksson!
Bor sedan 2015  på Ravinstigen i Visby och har utsikt över Visby Hamn.
Datastudier på Uppsala Universitet och på Högskolan i Visby.
Arbetar som frilansande konsult i databranschen.
Utöver förbundsordförande på Gotland ingår Philip i centrala FROs webgrupp. Gruppens uppgift är att hålla igång FROs hemsidor, medlemsregister med flera funktioner i FRO-servrarna.

 

Tårtorna då? Jodå, nedan kan de beskådas tillsammans med sin skapare Cecilia Eriksson Hemse.

DSC03038DSC03039 3

Text och foton Christer Wennström

IP-telefon och DMR svåra saker!

Philip Eriksson föreläser
Philip Eriksson, FRO Gotlands expert på IP och DMR.

All teknikutveckling går med rasande fart och det är inte alls säkert att vi "normalbrukare" hinner med i svängarna, särskilt into om vi är äldre. För yngre och vetgiriga flickor och pojkar är det annorlunda. De har en karriär framför sig!

Vid FRO Gotlands onsdagsmöte den 10/2 berättade vår medlem Philip Eriksson om just IP-telefoni och Digital Mobile Radio. Dessa fenomen har börjat sprida sig, framför allt inom FRO och många förbund har hoppat på tåget.

För FRO Gotlands vidkommande är IP och DMR nya områden. Det finns bara en handfull, på privat basis, utövare på ön. Kanske det inom en framtid blir något förbundet kommer att satsa på.

Ett område att satsa på - och satsa hårt - är signalungdomarna. Då är IP och DMR hårdvaluta ur rekryteringssynpunkt. Vår arbetsgrupp som jobbar med signalungdomsrekrytering har mycket att hämta och sätta sig in i, göra programplaner och allt annat som hör till. Med seriöst arbete och mycket arbete bör de ha en god möjlighet att lyckas. Målgruppen skall vara gymnasieungdomar i första hand och i andra hand elever i åk 9.

Philips redovisning i "ärendet" var innehållsrik och mäktig. Vi åhörare försökte verkligen ta till oss alla fakta men det var mer än svårt! Försvarets förkortningsnomenklatura är enkel jämfört med alla förkortningar, treställiga och uppåt, inom detta området!

FRO Gotland är ett litet förbund med stora ambitioner men små resurser. Vi skall först och främst få igång/bli klara med alla andra verksamheter som vi har på gång innan vi börjar med IP och DMR. Vi kommer dit så småningom men låt oss skynda långsamt och ta ett kunskapstrappsteg i taget!

Text och foto: Christer Wennström

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök