Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Verksamhetplan 2019

FRO Gotland genomför ett antal aktiviteter under verksamhetsåret. Vanligast är att det är öppet hus i föreningslokalen på Visborgsområdet, onsdagar kl. 18–20.

Håll koll genom medlemsutskick och kalendern här på webbplatsen.

Reservsamband

Rikard Wärff på plats i sitt shack
FRO Gotlands reservsambandsansvarige är SM1CQA Rikard Wärff. Bilden från hans shack.

Det moderna civila samhället blir i takt med den tekniska utvecklingen alltmer sårbart vid extrema situationer, och det kan allvarligt störa viktiga lednings- och sambandsfunktioner. Behovet av reservsystem blir alltmer påtagligt. FRO bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete, i form av utbildning och även i utbyggnad av ett reservsambandsnät inom de olika förbunden.

FRO utbildar fortlöpande till olika befattningar inom våra militära och civila uppdragsgivares organisationer. Förutom den radiotekniska utbildningen på de olika sambandssystemen, och utbildning i olika ledningsfunktioner upprättar FRO egna resurser för reservsamband.

Utvecklingen av system för informationsbehandling har haft en ytterligt snabb utveckling under det senaste decenniet. Så snabb, att det ibland medfört att kommunikationsdelen i systemen inte klarat transporten av de höga volymerna av information. Som resultat av detta kan vi se övergången från manuell till datoriserad digital signalkommunikation.

Inom FRO arbetar vi inte bara med etablerade system för digital kommunikation, vi vidareutvecklar även programvaror för både HF- och VHF-/UHF-kommunikation. Inom FRO:s föreningsverksamhet arbetar projektgrupper med att testa ny teknik och nya applikationer för olika sambandsbehov. Den digitala signaleringen uppmärksammas alltmer inom FRO, och då främst genom att FRONET-protokollet för packet på VHF och Pactor II på kortvåg fått så stort genomslag.

FRO Gotland deltar i ovanstående verksamhet. Vi driver ett reservsambandsnät med Rikard Wärff i Gothem som ansvarig. Nätet testas varannan vecka.

VI VILL GÄRNA HA FLER OPERATÖRER TILL RESERVSAMBANDET!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök