Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FRO GOTLAND

MARS         
20                                        42-bladet manusstopp 

APRIL        
Onsdagar kl 18–21              Verksamhet i FRO-lokalen
20–21                                   Rally Gotland sambandsservice
29                                        SSA:s årsmöte, FRO:are välkomna enl inbj 

MAJ
Onsdagar kl 18–21             Verksamhet i FRO-lokalen
6 (omkring)                        42-bladet manusstopp
13                                        SL-test våromgång (arr FRO centralt, regler www.fro.se)
?                                          Medlemsträff (preliminärt)

JUNI            
6                                          Sveriges Nationaldag firas i Tingstäde
10                                        42-bladet manusstopp
16–18                                  Military Weekend (arr Försvarsutbildarna) 

JULI

Enl FRO kurskalender        Centrala kurser på Fårö Kursgård mm 

AUGUSTI   
19                                       42-bladet manusstopp
19                                       Försvarsinformation Fårö Kursgård
?                                         Medlemsträff (preliminärt) 

SEPTEMBER
Onsdagar kl 18–21            Verksamhet i FRO-lokalen
?                                          Fårömarschen (arr Försvarsutbildarna) 

OKTOBER
Onsdagar kl 18–21             Verksamhet i FRO-lokalen
14                                       42-bladet manusstopp
?                                          Sambandsservice norra Gotland
?                                          Medlemsträff/studiebesök 

NOVEMBER                   
Onsdagar kl 18–21             Verksamhet i FRO-lokalen
11                                        SL-test höstomgång (arr FRO centralt, regler www.fro.se)
25                                        42-bladet manusstopp 

DECEMBER
6                                          Verksamhet i FRO-lokalen
3                                          Jultallrik

- - - - - - - -

Månadstester HF, VHF m fl moder (arr SSA, regler för de olika testerna www.ssa.seT-nät-tester

OBS! Denna plan uppdateras efterhand med nya aktiviteter och datum.
Kom gärna med andra förslag till FRO Gotlands verksamhet! Kontakta någon i styrelsen!

ISA-Buren på Fårö Kursgård har rustats upp

ISA-Buren, en gammal institution på Fårö Kursgård (f d FBU-lägret) har under hösten 2016 genomgått en välbehövlig upprustning. Bland annat har det lagts ett nytt tak i plåt, bytts cirka hälften av ytterpanelen som målats (genom kursgårdens försorg) samt målats invändigt av FRO.

Främst är et familjen Lawesson i Slite som jobbat men även Lars-Eric Thor, Rikard Wärff och indertecknad har jobbat med objektet.

Nu återstår att få ny radioutrustning på plats. T v får vi ställa dit inlånad privat utrustning. Kursgården äger baracken och har stått för alla materialkostnaer. Det är däremot helt oklart vem som öger tekniken. Ingen vet något, det saknas dokumentation på central nivå så det blir FRO Gotland som får sköta om så att baracken inte säckar ihop!

Vi har tillskrivit  FRO centralt i ärendet med två frågor; vem skall stå för radiostationen SL1FRO och vem skall hålla den med anständig utrustning.  Brev tillställdes cst i höstas men ingen reaktion har förmärkts.

Vid SSAs årsmöte på Fårö sista dagarna i april kommer vi att förrätta en liten "återinvigning" av ISA-buren och den kommer att stå öppen för hugade amatörer att köra några QSO.

SL1FRO har aktiverats ganska mycket sedan sommaren 2016. Främst är det familjen Lawesson i Slite som kör därifrån. De har också den direkta tillsynen av baracken.

Christer Wennström
SM1WXC

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök