Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Om FRO Gotland

FRO är en frivillig försvarsorganisation för dig som är intresserad av radio- och datakommunikation. Vi ingår, tillsammans med 17 andra frivilliga försvarsorganisationer, i det svenska totalförsvaret. Svenska medborgare samt utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli medlemmar. Utan fungerande kommunikation är det svårt att leda en insats eller övning. I FRO finns kunskaper och resurser för att medverka till bra kommunikationer inom Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap.

FRO Gotland har ca 100 medlemmar. Vårt huvuduppdrag är att utbilda signalister för Hemvärnet. FRO Gotland har beredskap för att snabbt kunna bistå myndigheter och andra vid olyckor m.m. i samhället. FRO Gotland är har god erfarenhet av att arbeta med säkerhetssamband vid tävlingar och liknande.

Föreningsverksamheten är livlig, oftast som regelbundna träffar med utbildning som ett viktigt inslag. FRO Gotland hjälper idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO har även bra och eftertraktad ungdomsutbildning, som utvecklar och förbereder ungdomarna för vuxenlivet. FRO har mångårig erfarenhet i att öva och utbilda för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs t.ex. vid större olyckor, skogsbränder, eftersök. FRO har egen materiel och utbildad personal, som är samövade. FRO:s uppgifter sammanfattas i sloganen: ”Radio, tele och data i samhällets tjänst”.

Om du vill bli medlem eller vill ha mer information om FRO Gotland så kontaktar du ordföranden, se rutan ”Kontaktinformation” här på sidan.

FRO Gotland är medlem i Föreningen Sveriges Sändareamatörer och AMPRNet Sverige. Följ @FroGotland på Twitter.

42-bladet

42bladet 2017-06

Under många år har 42-bladet varit FRO Gotlands informationsorgan. I dagsläget är utgivningen vilande. Det finns ett arkiv med gamla nummer. Kontakta ordförande för mer information om 42-bladet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök