Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Välkommen till FRO Gotland

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. Vi ingår, tillsammans med 17 andra frivilligorganisationer, i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands främsta uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och sambandsbefäl till Hemvärnet. Utbildningen sker vid centrala kurser och kurser i egen regi. Utbildningen omfattar även radio- och datatekniker.

FRO Gotlands andra uppgift är att upprätta och vidmakthålla så kallat reservsamband för att säkerställa kommunikation med myndigheter och andra samhällsorgan både på Gotland och på fastlandet. Vid större strömavbrott, vid andra avbrott i kommunikationerna samt vid extraordinära händelser av annan art är det bara radiokommunikation som är användbart.

FRO Gotland har god tillgång till egen radiomateriel och elkraft. Vår personal är mycket väl utbildad och kan med kort varsel få igång reservsambandet.

En stor del av våra medlemmar är radioamatörer med hög teknisk kompetens och sambandsvana. De kan, om så krävs, komplettera FRO:s utrustning. Vid exempelvis skogsbränder kan radioamatörerna förstärka räddningstjänstens kommunikation med hjälp av mobil utrustning.

De har alltid möjlighet att hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till.

FRO Gotland har en stor grupp medlemmar som är specialiserade på säkerhetssamband vid motortävlingar och andra idrottsevenemang.

Välkommen som medlem i FRO Gotland! Du behövs för att vi ska kunna utföra våra uppgifter.

IP-telefon och DMR svåra saker!

Philip Eriksson föreläser
Philip Eriksson, FRO Gotlands expert på IP och DMR.

All teknikutveckling går med rasande fart och det är inte alls säkert att vi "normalbrukare" hinner med i svängarna, särskilt into om vi är äldre. För yngre och vetgiriga flickor och pojkar är det annorlunda. De har en karriär framför sig!

Vid FRO Gotlands onsdagsmöte den 10/2 berättade vår medlem Philip Eriksson om just IP-telefoni och Digital Mobile Radio. Dessa fenomen har börjat sprida sig, framför allt inom FRO och många förbund har hoppat på tåget.

För FRO Gotlands vidkommande är IP och DMR nya områden. Det finns bara en handfull, på privat basis, utövare på ön. Kanske det inom en framtid blir något förbundet kommer att satsa på.

Ett område att satsa på - och satsa hårt - är signalungdomarna. Då är IP och DMR hårdvaluta ur rekryteringssynpunkt. Vår arbetsgrupp som jobbar med signalungdomsrekrytering har mycket att hämta och sätta sig in i, göra programplaner och allt annat som hör till. Med seriöst arbete och mycket arbete bör de ha en god möjlighet att lyckas. Målgruppen skall vara gymnasieungdomar i första hand och i andra hand elever i åk 9.

Philips redovisning i "ärendet" var innehållsrik och mäktig. Vi åhörare försökte verkligen ta till oss alla fakta men det var mer än svårt! Försvarets förkortningsnomenklatura är enkel jämfört med alla förkortningar, treställiga och uppåt, inom detta området!

FRO Gotland är ett litet förbund med stora ambitioner men små resurser. Vi skall först och främst få igång/bli klara med alla andra verksamheter som vi har på gång innan vi börjar med IP och DMR. Vi kommer dit så småningom men låt oss skynda långsamt och ta ett kunskapstrappsteg i taget!

Text och foto: Christer Wennström

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök