Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Välkommen till FRO Gotland

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. Vi ingår, tillsammans med 17 andra frivilligorganisationer, i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands främsta uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och sambandsbefäl till Hemvärnet. Utbildningen sker vid centrala kurser och kurser i egen regi. Utbildningen omfattar även radio- och datatekniker.

FRO Gotlands andra uppgift är att upprätta och vidmakthålla så kallat reservsamband för att säkerställa kommunikation med myndigheter och andra samhällsorgan både på Gotland och på fastlandet. Vid större strömavbrott, vid andra avbrott i kommunikationerna samt vid extraordinära händelser av annan art är det bara radiokommunikation som är användbart.

FRO Gotland har god tillgång till egen radiomateriel och elkraft. Vår personal är mycket väl utbildad och kan med kort varsel få igång reservsambandet.

En stor del av våra medlemmar är radioamatörer med hög teknisk kompetens och sambandsvana. De kan, om så krävs, komplettera FRO:s utrustning. Vid exempelvis skogsbränder kan radioamatörerna förstärka räddningstjänstens kommunikation med hjälp av mobil utrustning.

De har alltid möjlighet att hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till.

FRO Gotland har en stor grupp medlemmar som är specialiserade på säkerhetssamband vid motortävlingar och andra idrottsevenemang.

Välkommen som medlem i FRO Gotland! Du behövs för att vi ska kunna utföra våra uppgifter.

FRO Gotland har fått ny ordförande

Vid förbundets årsmöte torsdagen den 9 mars deltog ett tjugofemtal medlemmar. Mötet hölls i Marinstugan, tillhörig Flottans Män i Visby. Mötet leddes av Anders Stenberg, Västerhejde och protokollet skrevs av ordinarie sekreteraren Lars-Eric Thor.

Föredragningslistan bjöd inte på några överraskningar mer än att styrelsen utarbetat ett förslag till verksamhetsinriktning för 2017–2018. Dokumentet innehöll inga speciella formuleringar utöver standardiserade sådana!

Förbundets ekonomi är i balans. Det gångna året visade ett överskott på hela 801 SEK! Förbundet kommer framledes att få slita lite mer än vanligt för att få inkomster då bidrag från centralstyrelsen kommer at minska. ärför beslutades enhälligt att medlemsavgifterna fr o m 2018 höjs och blir för enskild medlem 100 SEK och för familjemedlemsskap 150 SEK. Trots "höjningen" kommer FRO Gotland ändå att ha den troligen lägsta medlemsavgiften i landet.

Valberedningens förslag inför valen bjöd inte heller på några överraskningar. Den nya styrelsen och övriga valda ser ut som följer.
Ordförande Philip Eriksson Visby                                                                            

Vice ordförande Bertil Olsson Visby
Kassör Björn Broman Mästerby
Sekreterare Lars-Eric Thor Visb
Ledamot Andreas Andersson Visby
Ersättare Rikard Wärff Gothem och
Kenth Lindholm Visby

Revisorer är Arvid Stenqvist, Vänge och Thomas Thomasson, Lye
med Lars Svensson Visby som ersättare.

Valberedningen består av Lars Christer Östlund Visby (sammankallande),
Joakim Ekström Visby och Annika Ekström Bunge.

Tidigare år har mötesdeltagarna utspisats med sallader med tbh. I år bröts den traditionen: Olle Håkansson, Marinstugans obestridlige kvartermästare, hade brett smörgåsar med olika pålägg. 

Sedan kom kvällens stora överraskning. Tre tårtor, signerade Cecilia Eriksson (och sambon Morgan Johansson?) bars fram. De genererade stort jubel när deltagarna såg vad det var. En schwartzwaldtårta av konditorklass, en marsipantårta med FRO-logotypen. Den tredje tårtan var en Ra 763, grön och grann med tjockt marsipanhölje och med alla knappar i fronten!

Närbild på PhilipVår nye ordförande Philip Eriksson!
Bor sedan 2015 på Ravinstigen i Visby och har utsikt över Visby Hamn.
Datastudier på Uppsala universitet och på Högskolan i Visby.
Arbetar som frilansande konsult i databranschen.
Utöver förbundsordförande på Gotland ingår Philip i centrala FRO:s webgrupp. Gruppens uppgift är att hålla igång FRO:s hemsidor, medlemsregister med flera funktioner i FRO-servrarna.

 

Tårtorna då? Jodå, nedan kan de beskådas tillsammans med sin skapare Cecilia Eriksson, Hemse.

DSC03038Tårtor

Text och foton: Christer Wennström

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök