Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Välkommen till FRO Gotland

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. Vi ingår, tillsammans med 17 andra frivilligorganisationer, i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands främsta uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och sambandsbefäl till Hemvärnet. Utbildningen sker vid centrala kurser och kurser i egen regi. Utbildningen omfattar även radio- och datatekniker.

FRO Gotlands andra uppgift är att upprätta och vidmakthålla så kallat reservsamband för att säkerställa kommunikation med myndigheter och andra samhällsorgan både på Gotland och på fastlandet. Vid större strömavbrott, vid andra avbrott i kommunikationerna samt vid extraordinära händelser av annan art är det bara radiokommunikation som är användbart.

FRO Gotland har god tillgång till egen radiomateriel och elkraft. Vår personal är mycket väl utbildad och kan med kort varsel få igång reservsambandet.

En stor del av våra medlemmar är radioamatörer med hög teknisk kompetens och sambandsvana. De kan, om så krävs, komplettera FRO:s utrustning. Vid exempelvis skogsbränder kan radioamatörerna förstärka räddningstjänstens kommunikation med hjälp av mobil utrustning.

De har alltid möjlighet att hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till.

FRO Gotland har en stor grupp medlemmar som är specialiserade på säkerhetssamband vid motortävlingar och andra idrottsevenemang.

Välkommen som medlem i FRO Gotland! Du behövs för att vi ska kunna utföra våra uppgifter.

Verksamhetsinriktning 2017–2018 för FRO Gotland

Verksamhetsinriktning 2017–2018
FRO Gotland

Medlemsantal
Regelbundna ”Onsdagsträffar” i FRO-lokalen. Intressanta, planerade studiebesök. Kurser amatörradio, VHF, telegrafi. Radioaktiviteter planera för hela året utse ansvarig för varje tillfälle. Marknadsföring i lokalpress och på Facebook,
Planera för bättre kontakter med gymnasiets tekniklinjer. Marknadsföra oss genom vår egen hemsida. Fortsätta med säkerhetssamband vid bilrallytävlingar och där göra mer reklam för FRO.

Åldersstruktur
Börja med ungdomsverksamhet och verka för att ha centrala kurser som mål. Planera för funktionärsutbildning genom regionala och centrala kurser.

Uppdrag FM
Medverka i Military Weekend, medverka i GU-F. Hålla repetitionsutbildning för HV-sambandspersonal. Planera försvarsinformation med andra frivilligorganisationer. Medverka i HV:s rekryteringsprocess. Inventera kursbehovet för HV-signalisterna.

Uppdrag MSB
Samverkan med Civilförsvaret är inledd. CF har kontaktat Region och Länsstyrelsen om behov av sambandsgrupper. Inlett utbildning av sambandspersonal (centr.kurs). Tränar reservsamband med förbund i övriga Sverige.

Värdegrund
I all vår verksamhet gäller FRO-värdegrund. FRO Gotland har en person utsedd att vara drivande och informera i dessa frågor.

Teknikutveckling
Höja teknikkunnandet med enkla försök och byggande. Använda DMR och IP-telefoni. Öka deltagandet i SL-testerna med ansvariga för varje tillfälle. Regelmässigt användande av SL1ZXK signalen. Se till att alltid medverka i Sambands- och IT-konferensen.

Denna verksamhetsinriktning är antagen vid förbundets årsmöte 2017-03-09 i Visby

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök