Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

Julbrev från förbundsordförande

Så närmar sig verksamhetsåret 2018 sitt slut. Jag vill tacka alla de som under året gjort insatser för FRO Gotland, och i förlängningen Gotland. Jag vill även tacka för julbordet på Fröjel resort – god mat och trevligt sällskap!

I vår fortsätter vi köra veckovisa träffar. Program är inte spikat, kom gärna med önskemål! MSB:s Krisberedskapsveckan kommer tillbaka igen och jag tycker vi ska vara med även denna gång. För vårt nya mässtält behöver luftas, och det oftare.

Vi har flera hemvärnssignalister under utbildning men det finns fortfarande behov av fler. Är du intresserad, eller känner någon som är, så har vi en bra möjlighet med Military Weekend att få prova på.

På den civila sidan har förbundet kommit längre i det nya samarbete med länsstyrelsen på Gotland. Handläggarna för civila uppdrag har kommit med synpunkter på den sambandsutrustning som idag finns hos länsstyrelsen. Har du idéer och tankar i allmänhet får du gärna höra av dig så tar vi med oss det.

Stort tack till alla som gjorde ett utmärkt jobb med Gotland Grand National, GGN! Vår medverkan var uppskattad av organisatörerna och vi arbetar med en repris nästa år.

Under den närmsta månaden behöver vi också komma fram till ett förslag på verksamhetsinriktning för FRO Gotland åren 2019–2020, som vi kan besluta om på förbundsstämman. Inkom gärna med förslag på formuleringar! En bra utgångspunkt är att läsa inriktningen för 2017–2018.

Det finns en ambition inom FRO att öka förmågan inom cybersäkerhet, vilket framkom inte minst under Sambands- och It-konferensen förra månaden. Behovet finns och medlemmar kan börja öka sin kunskap genom de kurser i It-säkerhet som FRO har, för alla medlemmar och specifikt för hemvärnssoldater. Håll koll på utbildningskatalogen under våren för aktuella kurser.

Ni funktionärer och handläggare som har gjort saker som kan tas upp i årsberättelsen får gärna börja skriva.

Julhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök