Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

42-bladet juli 2019

Den här texten skriver jag på Falsterbo Kursgård i Höllviken där molnen råder över himlen idag. För tvåveckorskurserna är det ledig dag – för de veckolånga ut- eller inryckning.

Efter förbundsstämman har handläggare och arbetsordning reviderats av styrelsen. Se gärna efter vilka som har ändrade uppgifter. Handläggare kallas ibland till styrelsemöten och kan själva be om att bli kallade.

Den 26–27 april genomförde förbundet säkerhetssamband vid Rally Gotland. Den 8 juni genomförde förbundet säkerhetssamband vid JR Motorsportpokalen. Det är kul att så många vill vara med och arrangera.

Samma helg som Rally Gotland var det ordförandekonferens på HvSS strax söder om Stockholm. Huvudtemat var uppbyggnaden av den civila krisberedskapen.

Även i år fick FRO Gotland vara med en eftermiddag på Lottakårens tjejläger Trotsa motståndet. Deltagarna fick prova på hur knepigt, och roligt, det kan vara med samband och kommunikation.

Krisberedskapsveckan har passerat igen. FRO syntes på måndagen i samband med ett föredrag på Almedalsbiblioteket samt på fredagen på Östercentrum. Det var lite mindre drag än förra året när broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut. Nästa gång genomförs Krisberedskapsveckan 11–17 maj 2020.

Förbundet behöver sambandsoperatörer för att bemanna en sambandsenhet till totalförsvarsövningen TFÖ 2020. De exakta formerna är inte klara än, därför är det bra om det finns en grupp färdigutbildade sambandsoperatörer redo tidigt.

Innan TFÖ 2020 hålls en regional samverkansövning, RSÖ, på länsstyrelsen. Några av de frivilliga försvarsorganisationerna på ön, däribland FRO, kommer att vara med som motspelare.

På FRO:s centrala sommarkurser de här två veckorna har FRO Gotland med tre elever. Här på Falsterbo Kursgård är vi två – en på grundutbildning och mig själv på repetitionsutbildning. På Fårö Kursgård har förbundet en elev på fortsättningskurs.

Om mindre än ett år kommer FRO att hålla riksstämma på Fårö. Den 23–26 april 2020 genomförs stämman på Fårö Kursgård. Observera att det är samtidigt som SSA:s stämma. Det behövs ett antal personer som kan hålla i trådarna för förbundets del. Hör av dig om du vill vara med.

Sommarhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök