42-bladet juli 2019

Den här texten skriver jag på Falsterbo Kursgård i Höllviken där molnen råder över himlen idag. För tvåveckorskurserna är det ledig dag – för de veckolånga ut- eller inryckning.

Efter förbundsstämman har handläggare och arbetsordning reviderats av styrelsen. Se gärna efter vilka som har ändrade uppgifter. Handläggare kallas ibland till styrelsemöten och kan själva be om att bli kallade.

Den 26–27 april genomförde förbundet säkerhetssamband vid Rally Gotland. Den 8 juni genomförde förbundet säkerhetssamband vid JR Motorsportpokalen. Det är kul att så många vill vara med och arrangera.

Samma helg som Rally Gotland var det ordförandekonferens på HvSS strax söder om Stockholm. Huvudtemat var uppbyggnaden av den civila krisberedskapen.

Även i år fick FRO Gotland vara med en eftermiddag på Lottakårens tjejläger Trotsa motståndet. Deltagarna fick prova på hur knepigt, och roligt, det kan vara med samband och kommunikation.

Krisberedskapsveckan har passerat igen. FRO syntes på måndagen i samband med ett föredrag på Almedalsbiblioteket samt på fredagen på Östercentrum. Det var lite mindre drag än förra året när broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut. Nästa gång genomförs Krisberedskapsveckan 11–17 maj 2020.

Förbundet behöver sambandsoperatörer för att bemanna en sambandsenhet till totalförsvarsövningen TFÖ 2020. De exakta formerna är inte klara än, därför är det bra om det finns en grupp färdigutbildade sambandsoperatörer redo tidigt.

Innan TFÖ 2020 hålls en regional samverkansövning, RSÖ, på länsstyrelsen. Några av de frivilliga försvarsorganisationerna på ön, däribland FRO, kommer att vara med som motspelare.

På FRO:s centrala sommarkurser de här två veckorna har FRO Gotland med tre elever. Här på Falsterbo Kursgård är vi två – en på grundutbildning och mig själv på repetitionsutbildning. På Fårö Kursgård har förbundet en elev på fortsättningskurs.

Om mindre än ett år kommer FRO att hålla riksstämma på Fårö. Den 23–26 april 2020 genomförs stämman på Fårö Kursgård. Observera att det är samtidigt som SSA:s stämma. Det behövs ett antal personer som kan hålla i trådarna för förbundets del. Hör av dig om du vill vara med.

Sommarhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland