Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

42-bladet december 2019

Så är snart 2019 till ända. Julfesten blev en väldigt trevlig avslutning på verksamhetsåret!

Det har varit en innehållsrik höst för FRO Gotland. Förbundet har skött säkerhetssambandet både vid rally JR Motorsportpokalen och Gotland Grand National, GGN.

P18 Garnisonens dag och Slite marknad syntes FRO. I framtiden när vi är ute kan vi använda förbundets nya varselvästar. Både snygga med profiltryck och praktiska med bra fickor. De finns i Frivillighuset tillsammans med tygvästarna.

Och även var vi med på länsstyrelsens totalförsvarskonferens, där vi stod tillsammans med några av de andra frivilliga försvarsorganisationerna i foajén och svarade på frågor.

Under hösten har Frivilliga Automobilkåren, FAK, etablerat sig ön. FAK är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och har tidigare inte funnits på Gotland.

Arbetet med att få till stånd ett samarbete med länsstyrelsen går vidare. En del är FRO:s test av rikstäckande HF-nät som gjordes i oktober. Jag har inte sett en färdig utvärdering men det verkade lyckat. Parallellt med det jobbar arbetsgruppen för frivillig krisberedskapsorganisation på Gotland vidare. Projektet har delvis beviljats finansiering och vi väntar på besked om resten.

Military Weekend kunde glädjande genomföras under hösten. Jag kan varmt rekommendera att vara med, för den som är nyfiken och vill prova på något nytt en helg.

Arbetet med FRO:s riksstämma på Fårö Kursgård i april 2020 går vidare. Christina håller vant i trådarna för förbundets del. Nytt planeringsmöte kommer att hållas 6 februari.

I januari är vi välkomna på studiebesök hos polisen. Inbjudan har gått ut via mejl.

Det finns ett behov av de tjänster som FRO Gotland tillhandahåller och en uppskattning för det vi levererar. Tänk på det så tar vi nya tag 2020. Hör av dig om du undrar något eller vill vara med mer i verksamheten!

Med varma vinterhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök