42-bladet december 2019

Så är snart 2019 till ända. Julfesten blev en väldigt trevlig avslutning på verksamhetsåret!

Det har varit en innehållsrik höst för FRO Gotland. Förbundet har skött säkerhetssambandet både vid rally JR Motorsportpokalen och Gotland Grand National, GGN.

P18 Garnisonens dag och Slite marknad syntes FRO. I framtiden när vi är ute kan vi använda förbundets nya varselvästar. Både snygga med profiltryck och praktiska med bra fickor. De finns i Frivillighuset tillsammans med tygvästarna.

Och även var vi med på länsstyrelsens totalförsvarskonferens, där vi stod tillsammans med några av de andra frivilliga försvarsorganisationerna i foajén och svarade på frågor.

Under hösten har Frivilliga Automobilkåren, FAK, etablerat sig ön. FAK är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och har tidigare inte funnits på Gotland.

Arbetet med att få till stånd ett samarbete med länsstyrelsen går vidare. En del är FRO:s test av rikstäckande HF-nät som gjordes i oktober. Jag har inte sett en färdig utvärdering men det verkade lyckat. Parallellt med det jobbar arbetsgruppen för frivillig krisberedskapsorganisation på Gotland vidare. Projektet har delvis beviljats finansiering och vi väntar på besked om resten.

Military Weekend kunde glädjande genomföras under hösten. Jag kan varmt rekommendera att vara med, för den som är nyfiken och vill prova på något nytt en helg.

Arbetet med FRO:s riksstämma på Fårö Kursgård i april 2020 går vidare. Christina håller vant i trådarna för förbundets del. Nytt planeringsmöte kommer att hållas 6 februari.

I januari är vi välkomna på studiebesök hos polisen. Inbjudan har gått ut via mejl.

Det finns ett behov av de tjänster som FRO Gotland tillhandahåller och en uppskattning för det vi levererar. Tänk på det så tar vi nya tag 2020. Hör av dig om du undrar något eller vill vara med mer i verksamheten!

Med varma vinterhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland