Sjukvårdssambandet vid Gotland Grand National 2019

FRO Gotland var återigen med under GGN i oktober på Tofta skjutfält och var bland annat ansvariga för radiokommunikation för ledning och rapportering från banan.