Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

42-bladet maj 2020

Det är en ovanlig situation som vi är i med covid-19, som påverkar hela samhället. FRO Gotland har i dagsläget inte någon förfrågan om att ställa upp med förstärkningspersonal eller andra förmågor i den civila verksamheten. Kontakt hålls, bland annat med de andra frivilliga försvarsorganisationerna på ön. Den FRO:are som vill bidra kan i dagsläget bäst vända sig till Röda Korset på Gotland för att bistå i deras verksamhet.

Totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, är för tillfället åtminstone framskjuten för FRO Gotlands del. Detta gäller både de civila och militära delarna.

FRO:s riksstämma 2020 på Fårö är framskjuten på grund av covid-19. Nya datum är 4–6 september.

FRO Gotland har haft förbundsstämma i Follingbo bygdegård. Stämman genomfördes utan kontroverser och jag ser fram emot det här året med styrelsen. Nytt för i år är att den löpande verksamheten, mellan styrelsemöten, samordnas av ett utskott bestående av ordförande, sekreterare och kassör. Kontakta gärna någon av dessa om du som funktionär eller medlem vill ha råd om verksamheten.

Det planeras för en medlemsträff utomhus under våren, inbjudan kommer separat.

Så vill jag påminna om att det finns vakanta platser som specialist i hemvärnet. Om du är intresserad eller vet någon skulle platsa – gör slag i saken!

Håll avstånd och tvätta händerna!
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök