42-bladet maj 2020

Det är en ovanlig situation som vi är i med covid-19, som påverkar hela samhället. FRO Gotland har i dagsläget inte någon förfrågan om att ställa upp med förstärkningspersonal eller andra förmågor i den civila verksamheten. Kontakt hålls, bland annat med de andra frivilliga försvarsorganisationerna på ön. Den FRO:are som vill bidra kan i dagsläget bäst vända sig till Röda Korset på Gotland för att bistå i deras verksamhet.

Totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, är för tillfället åtminstone framskjuten för FRO Gotlands del. Detta gäller både de civila och militära delarna.

FRO:s riksstämma 2020 på Fårö är framskjuten på grund av covid-19. Nya datum är 4–6 september.

FRO Gotland har haft förbundsstämma i Follingbo bygdegård. Stämman genomfördes utan kontroverser och jag ser fram emot det här året med styrelsen. Nytt för i år är att den löpande verksamheten, mellan styrelsemöten, samordnas av ett utskott bestående av ordförande, sekreterare och kassör. Kontakta gärna någon av dessa om du som funktionär eller medlem vill ha råd om verksamheten.

Det planeras för en medlemsträff utomhus under våren, inbjudan kommer separat.

Så vill jag påminna om att det finns vakanta platser som specialist i hemvärnet. Om du är intresserad eller vet någon skulle platsa – gör slag i saken!

Håll avstånd och tvätta händerna!
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland