Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

Första DMR-anropen

Under tisdagsträffen 30 januari provade några medlemmar för första gången DMR – ett digitalt radiosystem – i FRO Gotland. Efter programmering av terminaler kunde både grupp- och individanrop genomföras. Ett första räckviddstest visade resultat som nog kan undersökas närmare under kommade träffar. Tänker du också köpa en DMR-terminal så observera att inom FRO kör vi DMR (Tier II) på 150 MHz-bandet, till skillnad från radioamatörerna som kör på 400 MHz-bandet. Programmeringsunderlag finns i sambandsplanen.

Julbrev från förbundsordförande

Så var år 2017 snart till ända. Jag vill tacka alla för de insatser som gjorts under året. En längre berättelse över vad som åstadkommits kommer i verksamhetsberättelsen inför förbundsstämman. Ni som kommer att ha texter i den kan redan nu börja fila på dessa.

Framgent behövs omsättning bland funktionärerna. Främst efterlyses webbredaktör, presskontakt och/eller redaktör för 42-bladet då vi i praktiken saknar det idag. Hör av dig om du tror att du kan vara behjälplig! Hör även av dig om du har en bra idé för en aktivitet som du vill genomföra vid en av våra träffar! Vi har ju redan kunskap, intresse och någonstans att vara. Nästa års första träff planeras till 17 januari 2018.

Rapporten ”Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” presenterades 20 december och jag tror att många känner igen resonemangen från förr. Dock har det tillkommit delar om cybersäkerhet. Vi har redan återfått direktkontakt med Länsstyrelsen på Gotland och jag tror att det kommer hända mycket de närmsta månaderna, och åren. Är du, eller någon du känner, intresserad av att ha en plats i samhällets krisberedskap, hör av dig till undertecknad eller Björn Broman!

Isa-buren arbetar vi på med för att få klart avtal och rutiner. Tills vidare fungerar det som det gjort hittills. Se till att använda den här fina amatörradioresursen!

Vänliga FRO-julhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Julbord -17

Restaurangfasad i mörker
Foto: Philip Eriksson

Strax innan solen gick ner, söndag 3 december, samlades ett femtontal glada FRO:are på Katthammarsviks Rökeri för att äta julbord. På bänkarna fanns uppdukat ett fantastiskt utbud av mat. Minst två deltagare provade entusiastiskt ålen. Goda samtal om allt möjligt hölls, och under eftermiddagens gång fick deltagarna ta ställning till några frågor om FRO Gotlands framtid. Mer om det kommer framöver.

Försvarsmaktens dag 30 september

Partytält med två personer i
Foto: Philip Eriksson

FRO Gotland medverkade tillsammans med andra frivilligorganisationer på Försvarsmaktens dag lördag 30 september 2017 på Visborgsslätt. Enheter som var med i övningen Aurora 17 var också med och visade upp sina fordon och övrig utrustning. Friv.org var inriktade på rekrytering till Hemvärnet, och FRO gjorde reklam för fler signalister med hjälp av våra nya ”roll-ups”. I partytältet stod Lars-Eric Thor och Bertil Olsson och lockade intresserade att ta broschyrer om FRO och fylla i intresseanmälan. En Yaesu-station var uppkopplad som vi hade kontakt med FRO:are runt om på Gotland via GRK:s repiter. Rikard Wärff SM1CQA svarade på anrop ifrån oss när han satt i sitt schack i Gothem och gick in med full styrka. Senare när jag anropade honom var signalen lite svagare eftersom han var ute i skogen med sina hundar. Detta var tyvärr sista kontakten som jag hade med honom. Vi hade kontakt med Kjell Persson SM1VYQ som senare kom ner till vårt tält på Visborgsslätt. Vi pratade också med Morgan Lawesson SA1BYQ och Rickard Thunberg SA1CKP. Att köra radio av något slag är nog rätta metoden att få folk intresserad av vår verksamhet. Under dagen fick vi en ny-gammal medlem och en intresseanmälan som senare resulterade till medlemskap.

Text: Bertil Olsson

Rikard Wärff – Silent Key

Porträtt Rikard Wärff
Foto: Christer Wennström

Vår FRO-medlem Rikard Wärff i Gothem har avlidit efter en tids sjukdom. Han avled den 19 oktober, 74 år gammal.

Rikard, medlem i FRO sedan 1986, var en hängiven radioamatör (SM1CQA) och välkänd och respekterad både inom och utom Sveriges gränser. I många år arbetade han som radiotelegrafist inom handelsflottan och på Tingstäde Radio.

Sedan Rikard blev medlem i FRO har han utbildat många telefonister och telegrafister samt ett flertal radioamatörer. Rikards främsta uppgift inom FRO var att ansvara för reservsambandet.

FRO Gotland minns honom med djup vördnad.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök