Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

Verksamhetsinriktning 2017–2018 för FRO Gotland

Verksamhetsinriktning 2017–2018
FRO Gotland

Medlemsantal
Regelbundna ”Onsdagsträffar” i FRO-lokalen. Intressanta, planerade studiebesök. Kurser amatörradio, VHF, telegrafi. Radioaktiviteter planera för hela året utse ansvarig för varje tillfälle. Marknadsföring i lokalpress och på Facebook,
Planera för bättre kontakter med gymnasiets tekniklinjer. Marknadsföra oss genom vår egen hemsida. Fortsätta med säkerhetssamband vid bilrallytävlingar och där göra mer reklam för FRO.

Åldersstruktur
Börja med ungdomsverksamhet och verka för att ha centrala kurser som mål. Planera för funktionärsutbildning genom regionala och centrala kurser.

Uppdrag FM
Medverka i Military Weekend, medverka i GU-F. Hålla repetitionsutbildning för HV-sambandspersonal. Planera försvarsinformation med andra frivilligorganisationer. Medverka i HV:s rekryteringsprocess. Inventera kursbehovet för HV-signalisterna.

Uppdrag MSB
Samverkan med Civilförsvaret är inledd. CF har kontaktat Region och Länsstyrelsen om behov av sambandsgrupper. Inlett utbildning av sambandspersonal (centr.kurs). Tränar reservsamband med förbund i övriga Sverige.

Värdegrund
I all vår verksamhet gäller FRO-värdegrund. FRO Gotland har en person utsedd att vara drivande och informera i dessa frågor.

Teknikutveckling
Höja teknikkunnandet med enkla försök och byggande. Använda DMR och IP-telefoni. Öka deltagandet i SL-testerna med ansvariga för varje tillfälle. Regelmässigt användande av SL1ZXK signalen. Se till att alltid medverka i Sambands- och IT-konferensen.

Denna verksamhetsinriktning är antagen vid förbundets årsmöte 2017-03-09 i Visby

FRO Gotland har fått ny ordförande

Vid förbundets årsmöte torsdagen den 9 mars deltog ett tjugofemtal medlemmar. Mötet hölls i Marinstugan, tillhörig Flottans Män i Visby. Mötet leddes av Anders Stenberg, Västerhejde och protokollet skrevs av ordinarie sekreteraren Lars-Eric Thor.

Föredragningslistan bjöd inte på några överraskningar mer än att styrelsen utarbetat ett förslag till verksamhetsinriktning för 2017–2018. Dokumentet innehöll inga speciella formuleringar utöver standardiserade sådana!

Förbundets ekonomi är i balans. Det gångna året visade ett överskott på hela 801 SEK! Förbundet kommer framledes att få slita lite mer än vanligt för att få inkomster då bidrag från centralstyrelsen kommer at minska. ärför beslutades enhälligt att medlemsavgifterna fr o m 2018 höjs och blir för enskild medlem 100 SEK och för familjemedlemsskap 150 SEK. Trots "höjningen" kommer FRO Gotland ändå att ha den troligen lägsta medlemsavgiften i landet.

Valberedningens förslag inför valen bjöd inte heller på några överraskningar. Den nya styrelsen och övriga valda ser ut som följer.
Ordförande Philip Eriksson Visby                                                                            

Vice ordförande Bertil Olsson Visby
Kassör Björn Broman Mästerby
Sekreterare Lars-Eric Thor Visb
Ledamot Andreas Andersson Visby
Ersättare Rikard Wärff Gothem och
Kenth Lindholm Visby

Revisorer är Arvid Stenqvist, Vänge och Thomas Thomasson, Lye
med Lars Svensson Visby som ersättare.

Valberedningen består av Lars Christer Östlund Visby (sammankallande),
Joakim Ekström Visby och Annika Ekström Bunge.

Tidigare år har mötesdeltagarna utspisats med sallader med tbh. I år bröts den traditionen: Olle Håkansson, Marinstugans obestridlige kvartermästare, hade brett smörgåsar med olika pålägg. 

Sedan kom kvällens stora överraskning. Tre tårtor, signerade Cecilia Eriksson (och sambon Morgan Johansson?) bars fram. De genererade stort jubel när deltagarna såg vad det var. En schwartzwaldtårta av konditorklass, en marsipantårta med FRO-logotypen. Den tredje tårtan var en Ra 763, grön och grann med tjockt marsipanhölje och med alla knappar i fronten!

Närbild på PhilipVår nye ordförande Philip Eriksson!
Bor sedan 2015 på Ravinstigen i Visby och har utsikt över Visby Hamn.
Datastudier på Uppsala universitet och på Högskolan i Visby.
Arbetar som frilansande konsult i databranschen.
Utöver förbundsordförande på Gotland ingår Philip i centrala FRO:s webgrupp. Gruppens uppgift är att hålla igång FRO:s hemsidor, medlemsregister med flera funktioner i FRO-servrarna.

 

Tårtorna då? Jodå, nedan kan de beskådas tillsammans med sin skapare Cecilia Eriksson, Hemse.

DSC03038Tårtor

Text och foton: Christer Wennström

ISA-Buren på Fårö Kursgård har rustats upp

ISA-Buren, en gammal institution på Fårö Kursgård (f d FBU-lägret) har under hösten 2016 genomgått en välbehövlig upprustning. Bland annat har det lagts ett nytt tak i plåt, bytts cirka hälften av ytterpanelen som målats (genom kursgårdens försorg) samt målats invändigt av FRO.

Främst är et familjen Lawesson i Slite som jobbat men även Lars-Eric Thor, Rikard Wärff och indertecknad har jobbat med objektet.

Nu återstår att få ny radioutrustning på plats. T v får vi ställa dit inlånad privat utrustning. Kursgården äger baracken och har stått för alla materialkostnaer. Det är däremot helt oklart vem som öger tekniken. Ingen vet något, det saknas dokumentation på central nivå så det blir FRO Gotland som får sköta om så att baracken inte säckar ihop!

Vi har tillskrivit  FRO centralt i ärendet med två frågor; vem skall stå för radiostationen SL1FRO och vem skall hålla den med anständig utrustning.  Brev tillställdes cst i höstas men ingen reaktion har förmärkts.

Vid SSAs årsmöte på Fårö sista dagarna i april kommer vi att förrätta en liten "återinvigning" av ISA-buren och den kommer att stå öppen för hugade amatörer att köra några QSO.

SL1FRO har aktiverats ganska mycket sedan sommaren 2016. Främst är det familjen Lawesson i Slite som kör därifrån. De har också den direkta tillsynen av baracken.

Christer Wennström
SM1WXC

IP-telefon och DMR svåra saker!

Philip Eriksson föreläser
Philip Eriksson, FRO Gotlands expert på IP och DMR.

All teknikutveckling går med rasande fart och det är inte alls säkert att vi "normalbrukare" hinner med i svängarna, särskilt into om vi är äldre. För yngre och vetgiriga flickor och pojkar är det annorlunda. De har en karriär framför sig!

Vid FRO Gotlands onsdagsmöte den 10/2 berättade vår medlem Philip Eriksson om just IP-telefoni och Digital Mobile Radio. Dessa fenomen har börjat sprida sig, framför allt inom FRO och många förbund har hoppat på tåget.

För FRO Gotlands vidkommande är IP och DMR nya områden. Det finns bara en handfull, på privat basis, utövare på ön. Kanske det inom en framtid blir något förbundet kommer att satsa på.

Ett område att satsa på - och satsa hårt - är signalungdomarna. Då är IP och DMR hårdvaluta ur rekryteringssynpunkt. Vår arbetsgrupp som jobbar med signalungdomsrekrytering har mycket att hämta och sätta sig in i, göra programplaner och allt annat som hör till. Med seriöst arbete och mycket arbete bör de ha en god möjlighet att lyckas. Målgruppen skall vara gymnasieungdomar i första hand och i andra hand elever i åk 9.

Philips redovisning i "ärendet" var innehållsrik och mäktig. Vi åhörare försökte verkligen ta till oss alla fakta men det var mer än svårt! Försvarets förkortningsnomenklatura är enkel jämfört med alla förkortningar, treställiga och uppåt, inom detta området!

FRO Gotland är ett litet förbund med stora ambitioner men små resurser. Vi skall först och främst få igång/bli klara med alla andra verksamheter som vi har på gång innan vi börjar med IP och DMR. Vi kommer dit så småningom men låt oss skynda långsamt och ta ett kunskapstrappsteg i taget!

Text och foto: Christer Wennström

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök