Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

Medlemsavgift 2019

Gotlands FRO-förbund har stora uppgifter att svara för och utföra, bland annat
• att förse Hemvärnet med utbildad stabs- och sambandspersonal
• att bistå statliga och kommunala organ med ledningsstöd och samband vid olika grader av kriser i samhället
• att hjälpa idrottsorganisationer med säkerhetssamband, tidrapportering och annat samband vid tävlingar av olika slag.

FRO Gotland är ett litet förbund, ett av de minsta i Sverige. Därför är ditt medlemskap, som aktiv eller stödjande medlem mycket viktigt för förbundet. Vi hoppas att få se dig som medlem även under 2019. Har du glömt att betala för 2018 kan du passa på att göra det också.

Medlemsavgiften är som vanligt på 100 SEK/år för enskild och 150 SEK/år för familj boende på samma adress.

Du betalar via bankgiro 5982-5372
Ange ditt SL-nummer, det underlättar vår betalningsregistrering!
Din(a) avgift(er) emotses med tacksamhet senast 2018-12-31.

Med FRO-hälsningar
Philip Eriksson, Förbundsordförande​, tfn 070-392 73 25
Björn Broman, Kassör​, tfn 070-979 74 14

42-bladet oktober 2018

Nu är det snart dags för FRO:s Sambands- och IT-konferens. Den här gången blir det på Hotell Stinsen i Hallsberg. Anmäl dig på egen hand via utbildningskatalogen på webbplatsen om du vill åka. Den gången jag var med var mycket givande och jag rekommenderar ett deltagande.

Den är vi välkomna på studiebesök hos SR P4 Gotland. Vi möts utanför deras lokaler några minuter innan.

I början på november kommer länsstyrelsen på Gotland att ha en workshop som del i återtagningen av totalförsvaret. Det finns inte så mycket mer att säga om det så här i förhand. Förhoppningsvis finns det mer att säga efteråt. Vi blir två från oss som representerar sambandsbiten.

Den 26–27 oktober har FRO Gotland hand om sjukvårdssamband vid Gotland Grand National, GGN, vilket jag verkligen hoppas inte har undgått någon medlem. Det finns fortfarande behov av att stärka upp bemanningen så kontakta Bertil Olsson snarast om du vill och kan vara med. Det kommer bli en upplevelse och en milstolpe för förbundet.

Flera medlemmar har gjort en uppskattad städning av förrådet. Nu går det att röra sig fritt där inne, inga saker lagrade på golvet. Informationen om när vi behöver lämna Frivillighuset ändrar sig ofta. Den senaste uppgiften jag hört är år .

Det planeras för att ha FRO:s riksstämma år Fårö Kursgård. FRO Gotland kommer att bistå med bland annat samordning av boende, transport, mat och att Isa-buren finns tillgänglig för besökarna.

I och med att Morgan L har flyttat så behöver vi en ny stationsansvarig för Isa-buren (SL1FRO). Säg till om du är intresserad! Och att få till stånd en överenskommelse med kursgården angående Isa-buren är alltjämt pågående.

Amatörrepeatern SL1ZXK/R slutade tyvärr helt allt fungera i några månader. Efter reparation är den nu igång igen.

Förkortningen GDPR har nog alla stött på vid det här laget. Inom FRO är den synligaste konsekvensen att man måste samtycka till att bli synlig för alla övriga medlemmar i epostkatalogen på webbplatsen. Det här är en engångsgrej och gör gärna det så snart som möjligt så underlättar det arbetet i förbundet. Rutan hittas i Min profil.

Med vintern kommer FRO Gotlands traditionsenliga julbord. Vi återkommer med tid och plats. Förslag på restaurang och arrangemang kan ges till Andreas.

Och som vanligt behöver vi utbilda signalister till Hemvärnet i en högre takt än vi gör. Känner du till någon som är nyfiken på att bli Hemvärnssoldat – uppmuntra henom att göra slag i saken och bli signalist!

Varma hösthälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

ISA-buren på Fårö

Anropssignalen för ISA-buren på Fårö är SL1FRO och hittills i år har det blivit en del radioaktivitet.

Året började med usla konditioner och utrustning som krånglade, därför blev det bara tre kontakter på 144 Mhz.ISAburen 20180731 164534

Det tog till maj innan nästa test, sedan kom värmen och högtryck vilket alltid är gynnsamt så i Juli 23 Qso och en total plats 18 av 72 deltagare i landet.

Då vi inte längre har någon telegrafioperatör (cw) med oss längre så blir det mindre kontakter då vi endast kör foni (ssb).

Resultat på SL-testen 12 maj 2018 blev 494 poäng för SL1FRO.
SL-testen gick väldigt bra med en fjärde plats med endast en (1) poäng från tredje.
Det var en trevlig aktivetet med korvgrillning kaffe och fika, tyvärr så är det vid dessa tillfällen att där inte kommer mer folk trots det aviseras i god tid både på internet, på repeatrarna och i bulletiner.

Nästa aktivitet var ett kortvågstest som SK5AJ anordnade där vi skulle kontakta svenska kommuner på 80 och 40 meter, vi körde som vanligt ssb och det gick bra 17 kontakter första timmen sen försvann konditionerna.

 

Den 31 juli med 30 grader i ISA-buren var det åter dags för NAC-OPEN från 50 MHz och upp, denna test har vad vi vet inte SL1FRO deltagit i på många år.

Trots aktivitet under första halvan av året så behöver ISA-buren användas oftare och av flera för att vi ska kunna nyttja denna resurs även i framtiden.

42-bladet juli 2018

Nu har det gått lång tid sedan jag hörde av mig. Det har inte varit på grund av brist på saker att berätta – tvärtom. Vi har haft förbundsstämma, och det gick bra. Dock saknar vi styrelsesekreterare – hör av dig till valberedningen om du är intresserad! Protokollet är klart och finns upplagt i FRODOK för den som vill läsa. Vi har varit på ett trevligt och intressant besök hos Sjövärnskåren i Fårösund. En skön tur med båten Hoburg fick vi till och med.

Helgen vecka 17 genomförde vi säkerhetssamband vid Guterallyt. Det gick bra och arrangörerna var nöjda.

Länsstyrelsen på Gotland arrangerade, likt förra året, en totalförsvarskonferens för intresserade. Stor kompetens delade med sig av sina insikter bl.a. bland annat höga chefer på MSB, Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten.

Gotlands Regemente P 18 invigdes med en proper ceremoni på fältet vid Oscarsstenen. Vi var några från FRO Gotland där och vi hade sällskap av bland andra kungen, försvarsministern, överbefälhavaren och statsministern.

Frivilliga Radioorganisationen har haft riksstämma. Den här gången var det på Gullbrannagården utanför Halmstad. Det var bra uppslutning av samverkande organisationer bl.a. Försvarsmakten och MSB. Till ny ordförande för centralstyrelsen valdes Mathias Eriksson. Inga radikala beslut men några ändringar i grundstadgarna gjordes. FRO Gotland representerades av Andreas Andersson samt undertecknad.

Det är inte bestämt var stämman år 2020 kommer hållas men Gotland har ju då ett nytt regemente som förhoppningsvis kommit helt på plats. Det hade varit lite passande…

Direkt efter riksstämman började Krisberedskapsveckan som FRO Gotland var med på för första gången. Vi hade ett samarrangemang med bland andra Sjövärnskåren och Bilkåren. Tre dagar slog vi upp utrustning, fordon, tält, bord och rekryteringsmaterial på två platser i Visby. Vi fick in några intresserade och lärde oss mycket om att genomföra den här sortens arrangemang. Nästa års krisberedskapsvecka är vi med igen!

Den 6 juni var det nationaldagsfirande i Tingstäde och FRO Gotland var med i fanborgen. Den snabbt påkallade Hemvärnsövningen ställde till det lite men nya-Philip klev fram och höll fanan högt.

Så har en arbetsgrupp jobbat med att planera hur vi ska kunna använda Isa-buren på ett bra sätt. Arbetet fortgår och jag hoppas verkligen att vi snart kan ro det i hamn. Apropå Isa-buren så kördes vårens SL-test från den.

Nu börjar sommaruppehållet och jag tänkte försöka lägga extra tid på att jobba. Det har en förmåga att gå så mycket tid till annat i vanliga fall. Almedalsveckan 2018 är över, totalförsvarsfrågor är fortfarande aktuellt även om det inte syntes lika tydligt som förra året.

I höst ser vi fram emot ett studiebesök på SR P4 Gotland. Samtal med Gotland Grand National, GGN, pågår för att få till ett samarbete kring radiosamband vid tävligen i höst. Mer om det framöver. Vi har även inplanerat ett rally att sköta säkerhetssambandet vid.

Samtalen med länsstyrelsen fortsätter i låg men konstant takt. Den regionala utvecklingssatsningen (”Gotlandspiloten”) lever och jag är optimistisk till att det här blir något bra för vår del.

Och så käpphästen med rekrytering till Hemvärnsuppdraget. Vi behöver utbilda i högre takt än vi gör. Har du goda råd, ta upp det med rekryterings- eller hemvärnshandläggarna.

Sommarhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Förbundsstämma 2018

FRO Gotland hade förbundsstämma i Follingbo bygdegård. Anders Stenberg, GRK:s styrelseordförande, var mötesordförande. En ny styrelse kunde väljas och mötet var överens om att styrelsen ska titta på hur ungdomsverksamheten ska genomföras. Efter mötet blev det smörgåstårta och intressanta samtal.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök