Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

42-bladet maj 2020

Det är en ovanlig situation som vi är i med covid-19, som påverkar hela samhället. FRO Gotland har i dagsläget inte någon förfrågan om att ställa upp med förstärkningspersonal eller andra förmågor i den civila verksamheten. Kontakt hålls, bland annat med de andra frivilliga försvarsorganisationerna på ön. Den FRO:are som vill bidra kan i dagsläget bäst vända sig till Röda Korset på Gotland för att bistå i deras verksamhet.

Totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, är för tillfället åtminstone framskjuten för FRO Gotlands del. Detta gäller både de civila och militära delarna.

FRO:s riksstämma 2020 på Fårö är framskjuten på grund av covid-19. Nya datum är 4–6 september.

FRO Gotland har haft förbundsstämma i Follingbo bygdegård. Stämman genomfördes utan kontroverser och jag ser fram emot det här året med styrelsen. Nytt för i år är att den löpande verksamheten, mellan styrelsemöten, samordnas av ett utskott bestående av ordförande, sekreterare och kassör. Kontakta gärna någon av dessa om du som funktionär eller medlem vill ha råd om verksamheten.

Det planeras för en medlemsträff utomhus under våren, inbjudan kommer separat.

Så vill jag påminna om att det finns vakanta platser som specialist i hemvärnet. Om du är intresserad eller vet någon skulle platsa – gör slag i saken!

Håll avstånd och tvätta händerna!
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

42-bladet december 2019

Så är snart 2019 till ända. Julfesten blev en väldigt trevlig avslutning på verksamhetsåret!

Det har varit en innehållsrik höst för FRO Gotland. Förbundet har skött säkerhetssambandet både vid rally JR Motorsportpokalen och Gotland Grand National, GGN.

P18 Garnisonens dag och Slite marknad syntes FRO. I framtiden när vi är ute kan vi använda förbundets nya varselvästar. Både snygga med profiltryck och praktiska med bra fickor. De finns i Frivillighuset tillsammans med tygvästarna.

Och även var vi med på länsstyrelsens totalförsvarskonferens, där vi stod tillsammans med några av de andra frivilliga försvarsorganisationerna i foajén och svarade på frågor.

Under hösten har Frivilliga Automobilkåren, FAK, etablerat sig ön. FAK är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och har tidigare inte funnits på Gotland.

Arbetet med att få till stånd ett samarbete med länsstyrelsen går vidare. En del är FRO:s test av rikstäckande HF-nät som gjordes i oktober. Jag har inte sett en färdig utvärdering men det verkade lyckat. Parallellt med det jobbar arbetsgruppen för frivillig krisberedskapsorganisation på Gotland vidare. Projektet har delvis beviljats finansiering och vi väntar på besked om resten.

Military Weekend kunde glädjande genomföras under hösten. Jag kan varmt rekommendera att vara med, för den som är nyfiken och vill prova på något nytt en helg.

Arbetet med FRO:s riksstämma på Fårö Kursgård i april 2020 går vidare. Christina håller vant i trådarna för förbundets del. Nytt planeringsmöte kommer att hållas 6 februari.

I januari är vi välkomna på studiebesök hos polisen. Inbjudan har gått ut via mejl.

Det finns ett behov av de tjänster som FRO Gotland tillhandahåller och en uppskattning för det vi levererar. Tänk på det så tar vi nya tag 2020. Hör av dig om du undrar något eller vill vara med mer i verksamheten!

Med varma vinterhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

42-bladet juli 2019

Den här texten skriver jag på Falsterbo Kursgård i Höllviken där molnen råder över himlen idag. För tvåveckorskurserna är det ledig dag – för de veckolånga ut- eller inryckning.

Efter förbundsstämman har handläggare och arbetsordning reviderats av styrelsen. Se gärna efter vilka som har ändrade uppgifter. Handläggare kallas ibland till styrelsemöten och kan själva be om att bli kallade.

Den 26–27 april genomförde förbundet säkerhetssamband vid Rally Gotland. Den 8 juni genomförde förbundet säkerhetssamband vid JR Motorsportpokalen. Det är kul att så många vill vara med och arrangera.

Samma helg som Rally Gotland var det ordförandekonferens på HvSS strax söder om Stockholm. Huvudtemat var uppbyggnaden av den civila krisberedskapen.

Även i år fick FRO Gotland vara med en eftermiddag på Lottakårens tjejläger Trotsa motståndet. Deltagarna fick prova på hur knepigt, och roligt, det kan vara med samband och kommunikation.

Krisberedskapsveckan har passerat igen. FRO syntes på måndagen i samband med ett föredrag på Almedalsbiblioteket samt på fredagen på Östercentrum. Det var lite mindre drag än förra året när broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut. Nästa gång genomförs Krisberedskapsveckan 11–17 maj 2020.

Förbundet behöver sambandsoperatörer för att bemanna en sambandsenhet till totalförsvarsövningen TFÖ 2020. De exakta formerna är inte klara än, därför är det bra om det finns en grupp färdigutbildade sambandsoperatörer redo tidigt.

Innan TFÖ 2020 hålls en regional samverkansövning, RSÖ, på länsstyrelsen. Några av de frivilliga försvarsorganisationerna på ön, däribland FRO, kommer att vara med som motspelare.

På FRO:s centrala sommarkurser de här två veckorna har FRO Gotland med tre elever. Här på Falsterbo Kursgård är vi två – en på grundutbildning och mig själv på repetitionsutbildning. På Fårö Kursgård har förbundet en elev på fortsättningskurs.

Om mindre än ett år kommer FRO att hålla riksstämma på Fårö. Den 23–26 april 2020 genomförs stämman på Fårö Kursgård. Observera att det är samtidigt som SSA:s stämma. Det behövs ett antal personer som kan hålla i trådarna för förbundets del. Hör av dig om du vill vara med.

Sommarhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Julbrev från förbundsordförande

Så närmar sig verksamhetsåret 2018 sitt slut. Jag vill tacka alla de som under året gjort insatser för FRO Gotland, och i förlängningen Gotland. Jag vill även tacka för julbordet på Fröjel resort – god mat och trevligt sällskap!

I vår fortsätter vi köra veckovisa träffar. Program är inte spikat, kom gärna med önskemål! MSB:s Krisberedskapsveckan kommer tillbaka igen och jag tycker vi ska vara med även denna gång. För vårt nya mässtält behöver luftas, och det oftare.

Vi har flera hemvärnssignalister under utbildning men det finns fortfarande behov av fler. Är du intresserad, eller känner någon som är, så har vi en bra möjlighet med Military Weekend att få prova på.

På den civila sidan har förbundet kommit längre i det nya samarbete med länsstyrelsen på Gotland. Handläggarna för civila uppdrag har kommit med synpunkter på den sambandsutrustning som idag finns hos länsstyrelsen. Har du idéer och tankar i allmänhet får du gärna höra av dig så tar vi med oss det.

Stort tack till alla som gjorde ett utmärkt jobb med Gotland Grand National, GGN! Vår medverkan var uppskattad av organisatörerna och vi arbetar med en repris nästa år.

Under den närmsta månaden behöver vi också komma fram till ett förslag på verksamhetsinriktning för FRO Gotland åren 2019–2020, som vi kan besluta om på förbundsstämman. Inkom gärna med förslag på formuleringar! En bra utgångspunkt är att läsa inriktningen för 2017–2018.

Det finns en ambition inom FRO att öka förmågan inom cybersäkerhet, vilket framkom inte minst under Sambands- och It-konferensen förra månaden. Behovet finns och medlemmar kan börja öka sin kunskap genom de kurser i It-säkerhet som FRO har, för alla medlemmar och specifikt för hemvärnssoldater. Håll koll på utbildningskatalogen under våren för aktuella kurser.

Ni funktionärer och handläggare som har gjort saker som kan tas upp i årsberättelsen får gärna börja skriva.

Julhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök