Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla sambandsoperatörer och sambandsledare för att kunna vidmakthålla kommunikation med civila myndigheter vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare teknisk kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

42-bladet juli 2019

Den här texten skriver jag på Falsterbo Kursgård i Höllviken där molnen råder över himlen idag. För tvåveckorskurserna är det ledig dag – för de veckolånga ut- eller inryckning.

Efter förbundsstämman har handläggare och arbetsordning reviderats av styrelsen. Se gärna efter vilka som har ändrade uppgifter. Handläggare kallas ibland till styrelsemöten och kan själva be om att bli kallade.

Den 26–27 april genomförde förbundet säkerhetssamband vid Rally Gotland. Den 8 juni genomförde förbundet säkerhetssamband vid JR Motorsportpokalen. Det är kul att så många vill vara med och arrangera.

Samma helg som Rally Gotland var det ordförandekonferens på HvSS strax söder om Stockholm. Huvudtemat var uppbyggnaden av den civila krisberedskapen.

Även i år fick FRO Gotland vara med en eftermiddag på Lottakårens tjejläger Trotsa motståndet. Deltagarna fick prova på hur knepigt, och roligt, det kan vara med samband och kommunikation.

Krisberedskapsveckan har passerat igen. FRO syntes på måndagen i samband med ett föredrag på Almedalsbiblioteket samt på fredagen på Östercentrum. Det var lite mindre drag än förra året när broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut. Nästa gång genomförs Krisberedskapsveckan 11–17 maj 2020.

Förbundet behöver sambandsoperatörer för att bemanna en sambandsenhet till totalförsvarsövningen TFÖ 2020. De exakta formerna är inte klara än, därför är det bra om det finns en grupp färdigutbildade sambandsoperatörer redo tidigt.

Innan TFÖ 2020 hålls en regional samverkansövning, RSÖ, på länsstyrelsen. Några av de frivilliga försvarsorganisationerna på ön, däribland FRO, kommer att vara med som motspelare.

På FRO:s centrala sommarkurser de här två veckorna har FRO Gotland med tre elever. Här på Falsterbo Kursgård är vi två – en på grundutbildning och mig själv på repetitionsutbildning. På Fårö Kursgård har förbundet en elev på fortsättningskurs.

Om mindre än ett år kommer FRO att hålla riksstämma på Fårö. Den 23–26 april 2020 genomförs stämman på Fårö Kursgård. Observera att det är samtidigt som SSA:s stämma. Det behövs ett antal personer som kan hålla i trådarna för förbundets del. Hör av dig om du vill vara med.

Sommarhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Julbrev från förbundsordförande

Så närmar sig verksamhetsåret 2018 sitt slut. Jag vill tacka alla de som under året gjort insatser för FRO Gotland, och i förlängningen Gotland. Jag vill även tacka för julbordet på Fröjel resort – god mat och trevligt sällskap!

I vår fortsätter vi köra veckovisa träffar. Program är inte spikat, kom gärna med önskemål! MSB:s Krisberedskapsveckan kommer tillbaka igen och jag tycker vi ska vara med även denna gång. För vårt nya mässtält behöver luftas, och det oftare.

Vi har flera hemvärnssignalister under utbildning men det finns fortfarande behov av fler. Är du intresserad, eller känner någon som är, så har vi en bra möjlighet med Military Weekend att få prova på.

På den civila sidan har förbundet kommit längre i det nya samarbete med länsstyrelsen på Gotland. Handläggarna för civila uppdrag har kommit med synpunkter på den sambandsutrustning som idag finns hos länsstyrelsen. Har du idéer och tankar i allmänhet får du gärna höra av dig så tar vi med oss det.

Stort tack till alla som gjorde ett utmärkt jobb med Gotland Grand National, GGN! Vår medverkan var uppskattad av organisatörerna och vi arbetar med en repris nästa år.

Under den närmsta månaden behöver vi också komma fram till ett förslag på verksamhetsinriktning för FRO Gotland åren 2019–2020, som vi kan besluta om på förbundsstämman. Inkom gärna med förslag på formuleringar! En bra utgångspunkt är att läsa inriktningen för 2017–2018.

Det finns en ambition inom FRO att öka förmågan inom cybersäkerhet, vilket framkom inte minst under Sambands- och It-konferensen förra månaden. Behovet finns och medlemmar kan börja öka sin kunskap genom de kurser i It-säkerhet som FRO har, för alla medlemmar och specifikt för hemvärnssoldater. Håll koll på utbildningskatalogen under våren för aktuella kurser.

Ni funktionärer och handläggare som har gjort saker som kan tas upp i årsberättelsen får gärna börja skriva.

Julhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

Medlemsavgift 2019

Gotlands FRO-förbund har stora uppgifter att svara för och utföra, bland annat
• att förse Hemvärnet med utbildad stabs- och sambandspersonal
• att bistå statliga och kommunala organ med ledningsstöd och samband vid olika grader av kriser i samhället
• att hjälpa idrottsorganisationer med säkerhetssamband, tidrapportering och annat samband vid tävlingar av olika slag.

FRO Gotland är ett litet förbund, ett av de minsta i Sverige. Därför är ditt medlemskap, som aktiv eller stödjande medlem mycket viktigt för förbundet. Vi hoppas att få se dig som medlem även under 2019. Har du glömt att betala för 2018 kan du passa på att göra det också.

Medlemsavgiften är som vanligt på 100 SEK/år för enskild och 150 SEK/år för familj boende på samma adress.

Du betalar via bankgiro 5982-5372
Ange ditt SL-nummer, det underlättar vår betalningsregistrering!
Din(a) avgift(er) emotses med tacksamhet senast 2018-12-31.

Med FRO-hälsningar
Philip Eriksson, Förbundsordförande​, tfn 070-392 73 25
Björn Broman, Kassör​, tfn 070-979 74 14

42-bladet oktober 2018

Nu är det snart dags för FRO:s Sambands- och IT-konferens. Den här gången blir det på Hotell Stinsen i Hallsberg. Anmäl dig på egen hand via utbildningskatalogen på webbplatsen om du vill åka. Den gången jag var med var mycket givande och jag rekommenderar ett deltagande.

Den är vi välkomna på studiebesök hos SR P4 Gotland. Vi möts utanför deras lokaler några minuter innan.

I början på november kommer länsstyrelsen på Gotland att ha en workshop som del i återtagningen av totalförsvaret. Det finns inte så mycket mer att säga om det så här i förhand. Förhoppningsvis finns det mer att säga efteråt. Vi blir två från oss som representerar sambandsbiten.

Den 26–27 oktober har FRO Gotland hand om sjukvårdssamband vid Gotland Grand National, GGN, vilket jag verkligen hoppas inte har undgått någon medlem. Det finns fortfarande behov av att stärka upp bemanningen så kontakta Bertil Olsson snarast om du vill och kan vara med. Det kommer bli en upplevelse och en milstolpe för förbundet.

Flera medlemmar har gjort en uppskattad städning av förrådet. Nu går det att röra sig fritt där inne, inga saker lagrade på golvet. Informationen om när vi behöver lämna Frivillighuset ändrar sig ofta. Den senaste uppgiften jag hört är år .

Det planeras för att ha FRO:s riksstämma år Fårö Kursgård. FRO Gotland kommer att bistå med bland annat samordning av boende, transport, mat och att Isa-buren finns tillgänglig för besökarna.

I och med att Morgan L har flyttat så behöver vi en ny stationsansvarig för Isa-buren (SL1FRO). Säg till om du är intresserad! Och att få till stånd en överenskommelse med kursgården angående Isa-buren är alltjämt pågående.

Amatörrepeatern SL1ZXK/R slutade tyvärr helt allt fungera i några månader. Efter reparation är den nu igång igen.

Förkortningen GDPR har nog alla stött på vid det här laget. Inom FRO är den synligaste konsekvensen att man måste samtycka till att bli synlig för alla övriga medlemmar i epostkatalogen på webbplatsen. Det här är en engångsgrej och gör gärna det så snart som möjligt så underlättar det arbetet i förbundet. Rutan hittas i Min profil.

Med vintern kommer FRO Gotlands traditionsenliga julbord. Vi återkommer med tid och plats. Förslag på restaurang och arrangemang kan ges till Andreas.

Och som vanligt behöver vi utbilda signalister till Hemvärnet i en högre takt än vi gör. Känner du till någon som är nyfiken på att bli Hemvärnssoldat – uppmuntra henom att göra slag i saken och bli signalist!

Varma hösthälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland

ISA-buren på Fårö

Anropssignalen för ISA-buren på Fårö är SL1FRO och hittills i år har det blivit en del radioaktivitet.

Året började med usla konditioner och utrustning som krånglade, därför blev det bara tre kontakter på 144 Mhz.ISAburen 20180731 164534

Det tog till maj innan nästa test, sedan kom värmen och högtryck vilket alltid är gynnsamt så i Juli 23 Qso och en total plats 18 av 72 deltagare i landet.

Då vi inte längre har någon telegrafioperatör (cw) med oss längre så blir det mindre kontakter då vi endast kör foni (ssb).

Resultat på SL-testen 12 maj 2018 blev 494 poäng för SL1FRO.
SL-testen gick väldigt bra med en fjärde plats med endast en (1) poäng från tredje.
Det var en trevlig aktivetet med korvgrillning kaffe och fika, tyvärr så är det vid dessa tillfällen att där inte kommer mer folk trots det aviseras i god tid både på internet, på repeatrarna och i bulletiner.

Nästa aktivitet var ett kortvågstest som SK5AJ anordnade där vi skulle kontakta svenska kommuner på 80 och 40 meter, vi körde som vanligt ssb och det gick bra 17 kontakter första timmen sen försvann konditionerna.

 

Den 31 juli med 30 grader i ISA-buren var det åter dags för NAC-OPEN från 50 MHz och upp, denna test har vad vi vet inte SL1FRO deltagit i på många år.

Trots aktivitet under första halvan av året så behöver ISA-buren användas oftare och av flera för att vi ska kunna nyttja denna resurs även i framtiden.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök