42-bladet juli 2018

Nu har det gått lång tid sedan jag hörde av mig. Det har inte varit på grund av brist på saker att berätta – tvärtom. Vi har haft förbundsstämma, och det gick bra. Dock saknar vi styrelsesekreterare – hör av dig till valberedningen om du är intresserad! Protokollet är klart och finns upplagt i FRODOK för den som vill läsa. Vi har varit på ett trevligt och intressant besök hos Sjövärnskåren i Fårösund. En skön tur med båten Hoburg fick vi till och med.

Helgen vecka 17 genomförde vi säkerhetssamband vid Guterallyt. Det gick bra och arrangörerna var nöjda.

Länsstyrelsen på Gotland arrangerade, likt förra året, en totalförsvarskonferens för intresserade. Stor kompetens delade med sig av sina insikter bl.a. bland annat höga chefer på MSB, Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten.

Gotlands Regemente P 18 invigdes med en proper ceremoni på fältet vid Oscarsstenen. Vi var några från FRO Gotland där och vi hade sällskap av bland andra kungen, försvarsministern, överbefälhavaren och statsministern.

Frivilliga Radioorganisationen har haft riksstämma. Den här gången var det på Gullbrannagården utanför Halmstad. Det var bra uppslutning av samverkande organisationer bl.a. Försvarsmakten och MSB. Till ny ordförande för centralstyrelsen valdes Mathias Eriksson. Inga radikala beslut men några ändringar i grundstadgarna gjordes. FRO Gotland representerades av Andreas Andersson samt undertecknad.

Det är inte bestämt var stämman år 2020 kommer hållas men Gotland har ju då ett nytt regemente som förhoppningsvis kommit helt på plats. Det hade varit lite passande…

Direkt efter riksstämman började Krisberedskapsveckan som FRO Gotland var med på för första gången. Vi hade ett samarrangemang med bland andra Sjövärnskåren och Bilkåren. Tre dagar slog vi upp utrustning, fordon, tält, bord och rekryteringsmaterial på två platser i Visby. Vi fick in några intresserade och lärde oss mycket om att genomföra den här sortens arrangemang. Nästa års krisberedskapsvecka är vi med igen!

Den 6 juni var det nationaldagsfirande i Tingstäde och FRO Gotland var med i fanborgen. Den snabbt påkallade Hemvärnsövningen ställde till det lite men nya-Philip klev fram och höll fanan högt.

Så har en arbetsgrupp jobbat med att planera hur vi ska kunna använda Isa-buren på ett bra sätt. Arbetet fortgår och jag hoppas verkligen att vi snart kan ro det i hamn. Apropå Isa-buren så kördes vårens SL-test från den.

Nu börjar sommaruppehållet och jag tänkte försöka lägga extra tid på att jobba. Det har en förmåga att gå så mycket tid till annat i vanliga fall. Almedalsveckan 2018 är över, totalförsvarsfrågor är fortfarande aktuellt även om det inte syntes lika tydligt som förra året.

I höst ser vi fram emot ett studiebesök på SR P4 Gotland. Samtal med Gotland Grand National, GGN, pågår för att få till ett samarbete kring radiosamband vid tävligen i höst. Mer om det framöver. Vi har även inplanerat ett rally att sköta säkerhetssambandet vid.

Samtalen med länsstyrelsen fortsätter i låg men konstant takt. Den regionala utvecklingssatsningen (”Gotlandspiloten”) lever och jag är optimistisk till att det här blir något bra för vår del.

Och så käpphästen med rekrytering till Hemvärnsuppdraget. Vi behöver utbilda i högre takt än vi gör. Har du goda råd, ta upp det med rekryterings- eller hemvärnshandläggarna.

Sommarhälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland