Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

ISA-buren på Fårö

Anropssignalen för ISA-buren på Fårö är SL1FRO och hittills i år har det blivit en del radioaktivitet.

Året började med usla konditioner och utrustning som krånglade, därför blev det bara tre kontakter på 144 Mhz.ISAburen 20180731 164534

Det tog till maj innan nästa test, sedan kom värmen och högtryck vilket alltid är gynnsamt så i Juli 23 Qso och en total plats 18 av 72 deltagare i landet.

Då vi inte längre har någon telegrafioperatör (cw) med oss längre så blir det mindre kontakter då vi endast kör foni (ssb).

Resultat på SL-testen 12 maj 2018 blev 494 poäng för SL1FRO.
SL-testen gick väldigt bra med en fjärde plats med endast en (1) poäng från tredje.
Det var en trevlig aktivetet med korvgrillning kaffe och fika, tyvärr så är det vid dessa tillfällen att där inte kommer mer folk trots det aviseras i god tid både på internet, på repeatrarna och i bulletiner.

Nästa aktivitet var ett kortvågstest som SK5AJ anordnade där vi skulle kontakta svenska kommuner på 80 och 40 meter, vi körde som vanligt ssb och det gick bra 17 kontakter första timmen sen försvann konditionerna.

 

Den 31 juli med 30 grader i ISA-buren var det åter dags för NAC-OPEN från 50 MHz och upp, denna test har vad vi vet inte SL1FRO deltagit i på många år.

Trots aktivitet under första halvan av året så behöver ISA-buren användas oftare och av flera för att vi ska kunna nyttja denna resurs även i framtiden.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök