42-bladet oktober 2018

Nu är det snart dags för FRO:s Sambands- och IT-konferens. Den här gången blir det på Hotell Stinsen i Hallsberg. Anmäl dig på egen hand via utbildningskatalogen på webbplatsen om du vill åka. Den gången jag var med var mycket givande och jag rekommenderar ett deltagande.

Den är vi välkomna på studiebesök hos SR P4 Gotland. Vi möts utanför deras lokaler några minuter innan.

I början på november kommer länsstyrelsen på Gotland att ha en workshop som del i återtagningen av totalförsvaret. Det finns inte så mycket mer att säga om det så här i förhand. Förhoppningsvis finns det mer att säga efteråt. Vi blir två från oss som representerar sambandsbiten.

Den 26–27 oktober har FRO Gotland hand om sjukvårdssamband vid Gotland Grand National, GGN, vilket jag verkligen hoppas inte har undgått någon medlem. Det finns fortfarande behov av att stärka upp bemanningen så kontakta Bertil Olsson snarast om du vill och kan vara med. Det kommer bli en upplevelse och en milstolpe för förbundet.

Flera medlemmar har gjort en uppskattad städning av förrådet. Nu går det att röra sig fritt där inne, inga saker lagrade på golvet. Informationen om när vi behöver lämna Frivillighuset ändrar sig ofta. Den senaste uppgiften jag hört är år .

Det planeras för att ha FRO:s riksstämma år Fårö Kursgård. FRO Gotland kommer att bistå med bland annat samordning av boende, transport, mat och att Isa-buren finns tillgänglig för besökarna.

I och med att Morgan L har flyttat så behöver vi en ny stationsansvarig för Isa-buren (SL1FRO). Säg till om du är intresserad! Och att få till stånd en överenskommelse med kursgården angående Isa-buren är alltjämt pågående.

Amatörrepeatern SL1ZXK/R slutade tyvärr helt allt fungera i några månader. Efter reparation är den nu igång igen.

Förkortningen GDPR har nog alla stött på vid det här laget. Inom FRO är den synligaste konsekvensen att man måste samtycka till att bli synlig för alla övriga medlemmar i epostkatalogen på webbplatsen. Det här är en engångsgrej och gör gärna det så snart som möjligt så underlättar det arbetet i förbundet. Rutan hittas i Min profil.

Med vintern kommer FRO Gotlands traditionsenliga julbord. Vi återkommer med tid och plats. Förslag på restaurang och arrangemang kan ges till Andreas.

Och som vanligt behöver vi utbilda signalister till Hemvärnet i en högre takt än vi gör. Känner du till någon som är nyfiken på att bli Hemvärnssoldat – uppmuntra henom att göra slag i saken och bli signalist!

Varma hösthälsningar
Philip Eriksson
Förbundsordförande FRO Gotland