Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla utbildade sambandsoperatörer och sambandsledare till civila myndigheter, för användning vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

Medlemsavgift 2019

Gotlands FRO-förbund har stora uppgifter att svara för och utföra, bland annat
• att förse Hemvärnet med utbildad stabs- och sambandspersonal
• att bistå statliga och kommunala organ med ledningsstöd och samband vid olika grader av kriser i samhället
• att hjälpa idrottsorganisationer med säkerhetssamband, tidrapportering och annat samband vid tävlingar av olika slag.

FRO Gotland är ett litet förbund, ett av de minsta i Sverige. Därför är ditt medlemskap, som aktiv eller stödjande medlem mycket viktigt för förbundet. Vi hoppas att få se dig som medlem även under 2019. Har du glömt att betala för 2018 kan du passa på att göra det också.

Medlemsavgiften är som vanligt på 100 SEK/år för enskild och 150 SEK/år för familj boende på samma adress.

Du betalar via bankgiro 5982-5372
Ange ditt SL-nummer, det underlättar vår betalningsregistrering!
Din(a) avgift(er) emotses med tacksamhet senast 2018-12-31.

Med FRO-hälsningar
Philip Eriksson, Förbundsordförande​, tfn 070-392 73 25
Björn Broman, Kassör​, tfn 070-979 74 14

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök