Medlemsavgift 2019

Gotlands FRO-förbund har stora uppgifter att svara för och utföra, bland annat
• att förse Hemvärnet med utbildad stabs- och sambandspersonal
• att bistå statliga och kommunala organ med ledningsstöd och samband vid olika grader av kriser i samhället
• att hjälpa idrottsorganisationer med säkerhetssamband, tidrapportering och annat samband vid tävlingar av olika slag.

FRO Gotland är ett litet förbund, ett av de minsta i Sverige. Därför är ditt medlemskap, som aktiv eller stödjande medlem mycket viktigt för förbundet. Vi hoppas att få se dig som medlem även under 2019. Har du glömt att betala för 2018 kan du passa på att göra det också.

Medlemsavgiften är som vanligt på 100 SEK/år för enskild och 150 SEK/år för familj boende på samma adress.

Du betalar via bankgiro 5982-5372
Ange ditt SL-nummer, det underlättar vår betalningsregistrering!
Din(a) avgift(er) emotses med tacksamhet senast 2018-12-31.

Med FRO-hälsningar
Philip Eriksson, Förbundsordförande​, tfn 070-392 73 25
Björn Broman, Kassör​, tfn 070-979 74 14