Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla sambandsoperatörer och sambandsledare för att kunna vidmakthålla kommunikation med civila myndigheter vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare teknisk kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

Försvarsmaktens dag 30 september

Partytält med två personer i
Foto: Philip Eriksson

FRO Gotland medverkade tillsammans med andra frivilligorganisationer på Försvarsmaktens dag lördag 30 september 2017 på Visborgsslätt. Enheter som var med i övningen Aurora 17 var också med och visade upp sina fordon och övrig utrustning. Friv.org var inriktade på rekrytering till Hemvärnet, och FRO gjorde reklam för fler signalister med hjälp av våra nya ”roll-ups”. I partytältet stod Lars-Eric Thor och Bertil Olsson och lockade intresserade att ta broschyrer om FRO och fylla i intresseanmälan. En Yaesu-station var uppkopplad som vi hade kontakt med FRO:are runt om på Gotland via GRK:s repiter. Rikard Wärff SM1CQA svarade på anrop ifrån oss när han satt i sitt schack i Gothem och gick in med full styrka. Senare när jag anropade honom var signalen lite svagare eftersom han var ute i skogen med sina hundar. Detta var tyvärr sista kontakten som jag hade med honom. Vi hade kontakt med Kjell Persson SM1VYQ som senare kom ner till vårt tält på Visborgsslätt. Vi pratade också med Morgan Lawesson SA1BYQ och Rickard Thunberg SA1CKP. Att köra radio av något slag är nog rätta metoden att få folk intresserad av vår verksamhet. Under dagen fick vi en ny-gammal medlem och en intresseanmälan som senare resulterade till medlemskap.

Text: Bertil Olsson

Rikard Wärff – Silent Key

Porträtt Rikard Wärff
Foto: Christer Wennström

Vår FRO-medlem Rikard Wärff i Gothem har avlidit efter en tids sjukdom. Han avled den 19 oktober, 74 år gammal.

Rikard, medlem i FRO sedan 1986, var en hängiven radioamatör (SM1CQA) och välkänd och respekterad både inom och utom Sveriges gränser. I många år arbetade han som radiotelegrafist inom handelsflottan och på Tingstäde Radio.

Sedan Rikard blev medlem i FRO har han utbildat många telefonister och telegrafister samt ett flertal radioamatörer. Rikards främsta uppgift inom FRO var att ansvara för reservsambandet.

FRO Gotland minns honom med djup vördnad.

Verksamhetsinriktning 2017–2018 för FRO Gotland

Verksamhetsinriktning 2017–2018
FRO Gotland

Medlemsantal
Regelbundna ”Onsdagsträffar” i FRO-lokalen. Intressanta, planerade studiebesök. Kurser amatörradio, VHF, telegrafi. Radioaktiviteter planera för hela året utse ansvarig för varje tillfälle. Marknadsföring i lokalpress och på Facebook,
Planera för bättre kontakter med gymnasiets tekniklinjer. Marknadsföra oss genom vår egen hemsida. Fortsätta med säkerhetssamband vid bilrallytävlingar och där göra mer reklam för FRO.

Åldersstruktur
Börja med ungdomsverksamhet och verka för att ha centrala kurser som mål. Planera för funktionärsutbildning genom regionala och centrala kurser.

Uppdrag FM
Medverka i Military Weekend, medverka i GU-F. Hålla repetitionsutbildning för HV-sambandspersonal. Planera försvarsinformation med andra frivilligorganisationer. Medverka i HV:s rekryteringsprocess. Inventera kursbehovet för HV-signalisterna.

Uppdrag MSB
Samverkan med Civilförsvaret är inledd. CF har kontaktat Region och Länsstyrelsen om behov av sambandsgrupper. Inlett utbildning av sambandspersonal (centr.kurs). Tränar reservsamband med förbund i övriga Sverige.

Värdegrund
I all vår verksamhet gäller FRO-värdegrund. FRO Gotland har en person utsedd att vara drivande och informera i dessa frågor.

Teknikutveckling
Höja teknikkunnandet med enkla försök och byggande. Använda DMR och IP-telefoni. Öka deltagandet i SL-testerna med ansvariga för varje tillfälle. Regelmässigt användande av SL1ZXK signalen. Se till att alltid medverka i Sambands- och IT-konferensen.

Denna verksamhetsinriktning är antagen vid förbundets årsmöte 2017-03-09 i Visby

FRO Gotland har fått ny ordförande

Vid förbundets årsmöte torsdagen den 9 mars deltog ett tjugofemtal medlemmar. Mötet hölls i Marinstugan, tillhörig Flottans Män i Visby. Mötet leddes av Anders Stenberg, Västerhejde och protokollet skrevs av ordinarie sekreteraren Lars-Eric Thor.

Föredragningslistan bjöd inte på några överraskningar mer än att styrelsen utarbetat ett förslag till verksamhetsinriktning för 2017–2018. Dokumentet innehöll inga speciella formuleringar utöver standardiserade sådana!

Förbundets ekonomi är i balans. Det gångna året visade ett överskott på hela 801 SEK! Förbundet kommer framledes att få slita lite mer än vanligt för att få inkomster då bidrag från centralstyrelsen kommer at minska. ärför beslutades enhälligt att medlemsavgifterna fr o m 2018 höjs och blir för enskild medlem 100 SEK och för familjemedlemsskap 150 SEK. Trots "höjningen" kommer FRO Gotland ändå att ha den troligen lägsta medlemsavgiften i landet.

Valberedningens förslag inför valen bjöd inte heller på några överraskningar. Den nya styrelsen och övriga valda ser ut som följer.
Ordförande Philip Eriksson Visby                                                                            

Vice ordförande Bertil Olsson Visby
Kassör Björn Broman Mästerby
Sekreterare Lars-Eric Thor Visb
Ledamot Andreas Andersson Visby
Ersättare Rikard Wärff Gothem och
Kenth Lindholm Visby

Revisorer är Arvid Stenqvist, Vänge och Thomas Thomasson, Lye
med Lars Svensson Visby som ersättare.

Valberedningen består av Lars Christer Östlund Visby (sammankallande),
Joakim Ekström Visby och Annika Ekström Bunge.

Tidigare år har mötesdeltagarna utspisats med sallader med tbh. I år bröts den traditionen: Olle Håkansson, Marinstugans obestridlige kvartermästare, hade brett smörgåsar med olika pålägg. 

Sedan kom kvällens stora överraskning. Tre tårtor, signerade Cecilia Eriksson (och sambon Morgan Johansson?) bars fram. De genererade stort jubel när deltagarna såg vad det var. En schwartzwaldtårta av konditorklass, en marsipantårta med FRO-logotypen. Den tredje tårtan var en Ra 763, grön och grann med tjockt marsipanhölje och med alla knappar i fronten!

Närbild på PhilipVår nye ordförande Philip Eriksson!
Bor sedan 2015 på Ravinstigen i Visby och har utsikt över Visby Hamn.
Datastudier på Uppsala universitet och på Högskolan i Visby.
Arbetar som frilansande konsult i databranschen.
Utöver förbundsordförande på Gotland ingår Philip i centrala FRO:s webgrupp. Gruppens uppgift är att hålla igång FRO:s hemsidor, medlemsregister med flera funktioner i FRO-servrarna.

 

Tårtorna då? Jodå, nedan kan de beskådas tillsammans med sin skapare Cecilia Eriksson, Hemse.

DSC03038Tårtor

Text och foton: Christer Wennström

ISA-Buren på Fårö Kursgård har rustats upp

ISA-Buren, en gammal institution på Fårö Kursgård (f d FBU-lägret) har under hösten 2016 genomgått en välbehövlig upprustning. Bland annat har det lagts ett nytt tak i plåt, bytts cirka hälften av ytterpanelen som målats (genom kursgårdens försorg) samt målats invändigt av FRO.

Främst är et familjen Lawesson i Slite som jobbat men även Lars-Eric Thor, Rikard Wärff och indertecknad har jobbat med objektet.

Nu återstår att få ny radioutrustning på plats. T v får vi ställa dit inlånad privat utrustning. Kursgården äger baracken och har stått för alla materialkostnaer. Det är däremot helt oklart vem som öger tekniken. Ingen vet något, det saknas dokumentation på central nivå så det blir FRO Gotland som får sköta om så att baracken inte säckar ihop!

Vi har tillskrivit  FRO centralt i ärendet med två frågor; vem skall stå för radiostationen SL1FRO och vem skall hålla den med anständig utrustning.  Brev tillställdes cst i höstas men ingen reaktion har förmärkts.

Vid SSAs årsmöte på Fårö sista dagarna i april kommer vi att förrätta en liten "återinvigning" av ISA-buren och den kommer att stå öppen för hugade amatörer att köra några QSO.

SL1FRO har aktiverats ganska mycket sedan sommaren 2016. Främst är det familjen Lawesson i Slite som kör därifrån. De har också den direkta tillsynen av baracken.

Christer Wennström
SM1WXC

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök