Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gotland

Kontaktinformation

FRO Gotland
Gotlandsgruppen
Box 2012
621 26 Visby
E-post: gotland@fro.se
Tel: 070-3927325

Uthålligt radiosamband i ö-läge

Två personer vid radioapparat inomhusTvå personer i motorfordonPersoner på akterdäck under gångFRO Gotland är en del av Frivilliga Radioorganisationen. FRO ingår i det svenska totalförsvaret.

FRO Gotlands uppgift är att tillhandahålla utbildade signalister och annan sambandspersonal till 32:a hemvärnsbataljonen, en del av Försvarsmakten.

FRO Gotlands uppgift är också att tillhandahålla sambandsoperatörer och sambandsledare för att kunna vidmakthålla kommunikation med civila myndigheter vid större strömavbrott eller andra störningar i kommunikationerna.

FRO Gotland har tillgång till radiomateriel och elkraft. Personalen är utbildad och kan med kort varsel få igång samband. En del medlemmar är radioamatörer, med ytterligare teknisk kompetens och radiovana. FRO Gotland har en grupp som är specialiserad på säkerhetssamband vid tävlingar och andra evenemang.

Att engagera sig i FRO är att hjälpa samhället klara svåra situationer.

IP-telefon och DMR svåra saker!

Philip Eriksson föreläser
Philip Eriksson, FRO Gotlands expert på IP och DMR.

All teknikutveckling går med rasande fart och det är inte alls säkert att vi "normalbrukare" hinner med i svängarna, särskilt into om vi är äldre. För yngre och vetgiriga flickor och pojkar är det annorlunda. De har en karriär framför sig!

Vid FRO Gotlands onsdagsmöte den 10/2 berättade vår medlem Philip Eriksson om just IP-telefoni och Digital Mobile Radio. Dessa fenomen har börjat sprida sig, framför allt inom FRO och många förbund har hoppat på tåget.

För FRO Gotlands vidkommande är IP och DMR nya områden. Det finns bara en handfull, på privat basis, utövare på ön. Kanske det inom en framtid blir något förbundet kommer att satsa på.

Ett område att satsa på - och satsa hårt - är signalungdomarna. Då är IP och DMR hårdvaluta ur rekryteringssynpunkt. Vår arbetsgrupp som jobbar med signalungdomsrekrytering har mycket att hämta och sätta sig in i, göra programplaner och allt annat som hör till. Med seriöst arbete och mycket arbete bör de ha en god möjlighet att lyckas. Målgruppen skall vara gymnasieungdomar i första hand och i andra hand elever i åk 9.

Philips redovisning i "ärendet" var innehållsrik och mäktig. Vi åhörare försökte verkligen ta till oss alla fakta men det var mer än svårt! Försvarets förkortningsnomenklatura är enkel jämfört med alla förkortningar, treställiga och uppåt, inom detta området!

FRO Gotland är ett litet förbund med stora ambitioner men små resurser. Vi skall först och främst få igång/bli klara med alla andra verksamheter som vi har på gång innan vi börjar med IP och DMR. Vi kommer dit så småningom men låt oss skynda långsamt och ta ett kunskapstrappsteg i taget!

Text och foto: Christer Wennström

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök